Vrijbuiterstoernooi + Ouder/Kind toernooi

Vrijbuiterstoernooi 3 april

We hebben er twee jaar op moeten wachten maar, nieuwe virusuitbraken daargelaten,

zou het zomaar kunnen dat we dit jaar de Vrijbuiters weer welkom kunnen heten. Voor wie het nog niet weet of een opfrissertje nodig heeft: Stichting de Vrijbuiter is een club

voor mensen die wat ondersteuning nodig hebben in hun vrijetijdsbesteding (en soms ook daarbuiten).

Al zo’n 20 jaar organiseren wij voor hun jaarlijks een gezelligheidstoernooi, waarbij BC

MeerShuttle-leden gekoppeld worden aan een Vrijbuiter.

De Vrijbuiters verheugen zich altijd op dit evenement, net als wij trouwens. Maar zoals gewoonlijk staat of valt een dergelijk evenement met de bereidwilligheid van onze leden om een paar uurtjes mee te willen shuttlelen. Dus mocht je het leuk vinden én op zondag 3 april van 10.00 tot 13.00 uur beschikbaar zijn, dan ben je van harte welkom. Locatie:

Het Spectrum.

Laat het wel even weten via wdb.smeijers@quicknet.nl

…en het Ouder/Kind toernooi 3 april

Want ook dat heeft natuurlijk twee jaar stil gelegen. En hoewel we er niet van uit gaan

dat een hernieuwde kennismaking tussen ouders en kinderen aan de orde is 😊, is dit toernooi natuurlijk wel een mooie gelegenheid om weer eens op een andere manier met elkaar bezig te zijn dan met quarantainespelletjes , zoom-onderwijs, huiswerkondersteuning en al die andere corona-gerelateerde (non)activiteiten van de

laatste twee jaar. Laat dit traditioneel gezellige toernooi, dat eveneens op 3 april aansluitend aan het Vrijbuitertoernooi gespeeld wordt, dus niet aan je voorbijgaan!

Aanmelden kan via jeugd@bcmeershuttle.nl