ALV: 29 juni om 20.00 uur

Zoals in de vorige newsflash aangekondigd hebben wij een digitale ALV gepland op maandag 29 juni 2020 om 20:00 uur om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en we komend seizoen goed kunnen voorbereiden.

We zouden dit graag fysiek doen, maar helaas is dat gezien de grootte van onze vereniging niet mogelijk binnen de huidige richtlijnen (maximaal 30 personen op 1,5 meter afstand), vandaar dat we uitwijken naar een digitale ALV.

Microsoft Teams

Als communicatietool voor de ALV gebruiken we MS Teams (met de app of online) en daardoor is het noodzakelijk dat je jezelf moet aanmelden om te kunnen deelnemen aan deze digitale ALV. Dit doe je door een mail met je E-mailadres waarop je de uitnodiging voor MS Teams wilt ontvangen te sturen naar voorzitter@bcmeershuttle.nl. Wij zullen je uiterlijk zondag 28 juni een email sturen met de uitnodiging. In die uitnodiging vind je de link, waarmee je kunt deelnemen aan de vergadering.

Als je zelf niet kunt, dan mag je een ander lid machtigen om jouw stem uit te brengen. Deze machtiging moet je dan ook naar hetzelfde E-mailadres sturen.

Agenda, overige stukken en eventuele vragen.

Klik op de link voor de notulen van de vorige ALV en een presentatie met de agenda en de andere agendapunten voor de vergadering. Mocht je nu al vragen hierover hebben, dan vragen wij je om deze van te voren alvast met ons te delen. Dit gaat ons helpen om de digitale ALV efficiënt te houden. Graag ontvangen we je vragen uiterlijk op donderdag 25 juni 2020 via voorzitter@bcmeershuttle.nl

Ook als je vragen of bezwaren (met een motivatie) hebt over het houden van een digitale ALV, dan kan je ook sturen naar hetzelfde E-mailadres. Wij zullen eventuele bezwaren beoordelen in het bestuur.

We zien jullie graag tijdens onze digitale ALV!