Lid worden/opzeggen

Algemene info

Wij zijn een club…

  • Voor recreatiespelers: van beginners tot gevorderden
  • Voor alle leeftijden: van 8 tot 88 jaar!
  • Voor competitiespelers: van district tot landelijk niveau
  • Voor iedereen die lid wil zijn van een vereniging
  • Voor enthousiastelingen die sportiviteit en gezelligheid willen combineren

Jij bent beslist niet de enige die geïnteresseerd is in deze Olympische sport. In ons land spelen op dit moment namelijk zo’n 63.000 mensen badminton bij circa 640 verenigingen die aangesloten zijn bij de Badminton Nederland.

Wil je meer weten over Badmintonspelen bij BC MeerShuttle? Kijk dan bij spelregels. En is je belangstelling gewekt? meld je aan als lid door hieronder op “Download het inschrijfformulier” te toetsen.

Het seizoen van BC MeerShuttle loopt van september tot juni. Word je lid, dan verplicht dat je tot contributiebetaling en wordt zonder schriftelijke opzegging vóór 1 juli, je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Contributie 2023-2024

Jeugd:bedrag
Contributie lidmaatschap*:€ 135,-
Competitiebijdrage spelen in jeugdcompetitie:€ 57,-
Competitiebijdrage spelen in seniorencompetitie€ 75,-
inschrijfgeld nieuwe leden€ 10,-

* AV-GeZZin pakket bij Zorg en Zekerheid? Dan € 50,- retour via Z&Z per kalenderjaar.

Senioren: 
Contributie lidmaatschap: **€ 188,-
Competitiebijdrage:€  75,-
Competitietraining:€  114,-
Badminton overdag (apart lidmaatschap)€40,- per kwartaal
inschrijfgeld nieuwe leden€  10,-
  

Als u gebruik maakt van automatisch incasso dan rekenen wij geen €5.- extra administratiekosten.

** AV-Gemak Regio pakket bij Zorg en Zekerheid? Dan max € 25,- retour via Z&Z per kalenderjaar.

Lid worden? Download het inschrijfformulier 

Mail deze naar de ledenadministratie leden@bcmeershuttle.nl of print uit en stuur per post naar het secretariaat. 
Schriftelijke opzegging per post naar het secretariaat of per mail naar de ledenadministratie van BC MeerShuttle leden@bcmeershuttle.nl

General information:

We are a club …

  • For recreational players: from beginners to advanced players
  • For all ages: from 8 to 88!
  • For competitive players: from district to national level
  • For anyone who wants to be a member of a club
  • For enthusiasts who want to combine sportsmanship and sociability

You are certainly not the only one interested in this Olympic sport! In our country there are currently about 63.000 people that play badminton at about 640 clubs that are affiliated with ‘Badminton Nederland’.

Do you want to know more about playing badminton at BC MeerShuttle? Maybe look up the rules online. Is your interest piqued? Sign up as a member by pressing spelregels. Download the registration form by pressing the orange button below. You are more than welcome! Our season runs from September till June.

Membership:

Junior players:price   
Membership*:€ 135,-
Competition fee when playing youth league:€ 57,-
Competition fee when playing senior league:€ 75,-
Registration fee new members:€ 10,-

*AV-GeZZin package with Zorg en Zekerheid? Then € 50,- return via Z&Z per
calendar year.

Senioren: 
Membership: **€ 188,-
Competition fee:€  75,-
Competition training:€  114,-
Badminton during the day (requires a different contribution):€40,- per quarter
Registration fee new players:€  10,-
  

If you use direct debit then we do not charge an additional €5.- administration fee.

** AV-Gemak Regio package with Zorg en Zekerheid? Then max € 25 return via Z&Z per calendar year.

Want to join? Great! Download the registration form here.

Please mail your registration form to the membership administration
leden@bcmeershuttle.nl or print out and send by email to the secretariat.
Want to quit? We hope not! But if so, you can send an email to our membership administration at leden@bcmeershuttle.nl

Kom je meedoen met een gratis proefles?

Ben je geïnteresseerd om een keer met ons mee te doen? Mail naar secr@bcmeershuttle.nl en meld je aan voor 2 gratis proeflessen!