Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter

Uitkomsten ALV 26 augustus

Op de ALV van 13 mei was besloten om een extra ledenvergadering in te lassen op 26 augustus. Reden voor deze vergadering was dat door een forse daling in het ledenaantal er minder inkomsten waren begroot voor aankomend seizoen bij stijgende kosten, omdat we weer in het Spectrum gaan spelen. Daarom was toen een voorlopig unaniem besluit genomen om de contributie met 8% te verhogen en de zaalhuur per avond een half uur in te korten. We hebben toen afgesproken om de tussentijd te gebruiken om extra sponsorinkomsten te genereren, leden te werven en compensatieregeling met de gemeente te regelen. Daarnaast hadden geconstateerd dat de nieuwe belijning van het Spectrum niet voldeed aan de richtlijnen van de badmintonbond.

Stand van zaken

Ramon heeft als voorzitter toegelicht dat we in gesprek met de gemeente en Sportplaza de verschillende opties hebben verkend, maar dat er uiteindelijk geen andere mogelijkheid was dan van 9 naar 7 banen te gaan. De belijning is nu opnieuw aangebracht en de banen zijn nu minimaal 2 meter obstakelvrij en nu voldoen aan de richtlijnen van de bond. De huur blijft wel hetzelfde, omdat je de zaal huurt en niet per baan.

Daarnaast is er met de gemeente uitgebreid gesproken over een compensatie voor het geleden ledenverlies door de uitloop van de renovatie van het Spectrum. Het was een lang proces waarbij wij een uitgebreide onderbouwing hebben opgeleverd om onze claim kracht bij te zetten. Uiteindelijk heeft de gemeente een eenmalige compensatie aangeboden van € 5000,- die we nu hebben geaccepteerd.

Vervolgens heeft Ruud de stand van zaken ten aanzien van de sponsoring (vrienden, baansponsors, reclameborden, shirtsponsors en sponsoring in natura) toegelicht. De voorlopige conclusie is dat een flink bedrag is gesponsord, waarbij van dat geld ook nog kosten gemaakt moeten worden voor de shirts, reclameborden etc. Ook heeft hij de oproep gedaan om mee te helpen om sponsoren te vinden of andere initiatieven te nemen die geld opleveren voor onze vereniging. Al met al een supermooi resultaat, waarbij opgemerkt moet worden dat nu het opgehaalde bedrag grotendeels ten gunste gekomen is gekomen van het ontstane begrotingsgat. Het mag (zeer) duidelijk zijn dat dit niet ons doel is met sponsoring, dat is namelijk dat sponsorgeld “extraatjes” zijn in het belang van de club en haar leden.

Johan heeft daarna als penningmeester toegelicht wat al deze resultaten nu betekenen voor de begroting en de contributies. Voor aankomend seizoen is door de ledenvergadering besloten om een verhoging door te voeren van 8% bij een gelijkblijvend aanbod (zaalhuur wordt niet ingekort). De nieuwe tarieven kunnen jullie vinden op onze website. De contributies zullen begin september worden geïnd en de competitie-/training bijdrage in oktober.

Voor de seizoenen erna missen dan de eenmalige compensatie van de gemeente en dat betekent dat we moeten kijken hoe we de kosten gaan verminderen en de inkomsten te verhogen om volgend seizoen niet hetzelfde probleem te krijgen. We zullen dit met een aantal leden verder gaan uitwerken, maar zorgen er wel voor dat we in lijn met onze missie en visie blijven die we in de vorige ALV hebben goedgekeurd. Mocht je mee willen denken (en doen) hierover laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

We gaan werken aan een mooie en positieve toekomst voor onze vereniging!

We sloten de (warme) ALV af met een drankje in de nieuwe bar van het Spectrum.
De officiële notulen komen later nog beschikbaar, maar mochten er vragen zijn naar aanleiding hiervan aarzel dan niet om contact op te nemen via voorzitter@meershuttle.nl