Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter

Algemene Leden Vergadering maandag 13 mei 2019

Agenda ALV d.d. 13 mei 2019

 1. Welkom
 2. Notulen ALV november 2018                         
 3. Stand van zaken renovatie Het Spectrum
 4. Financieel

  • Prognose 2018-2019
  • Begroting 2019-2020
  • Sponsorplan

 5. Denktank – Missie en Visie
 6. Diverse puntjes